1. Trang chủ
  2. Đăng nhập ứng dụng AMIS aiMarketing

Đăng nhập ứng dụng AMIS aiMarketing

Sau khi đặt mua thành công ứng dụng AMIS aiMarketing trên MISA AMIS. Bạn đăng nhập vào phần mềm AMIS. Để đăng nhập vào phần mềm AMIS aiMarketing, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Trên website https://amis.misa.vn/, nhấn Đăng nhập

Bước 2: Nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, sau đó nhấn Đăng nhập

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là user_pass1-070720.png

Bước 3: Click vào logo aiMarketing để đăng nhập vào phần mềm.

Bài viết này hữu ích chứ?