Quản lý Landing page

Mục đích

aiMarketing giúp bạn dễ dàng quản lý Landing page bạn đã tạo thông qua các công cụ như thêm mới, chỉnh sửa, tìm kiếm,.. chỉ với các thao tác đơn giản, tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Landing page

Tại đây bạn có thể bắt đầu thiết kế Landing page từ trang trắng hoặc từ mẫu được thiết kế sẵn

Bước 1: Tại giao diện màn hình sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Landing page ấn chọn Tạo Landing page

Bước 2: Nhấn Tạo từ trang trắng để tạo landing page trắng hoặc chọn mẫu landing page được thiết kế sẵn bằng cách nhấn chọn Mẫu landing page. Tiếp theo bạn sử dụng các công cụ để thiết kế và chỉnh sửa landing page

Xem hướng dẫn thiết kế và chỉnh sửa Landing page với các phần tử cơ bản tại đây

2. Tìm kiếm landing page đã tạo

Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm và sắp xếp và quản lý Landing page bạn đã lưu hoặc xuất bản theo trạng thái, theo người tạo

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào phân hệ Landing page, trên màn hình hiển thị xuất hiện công cụ tìm kiếm landing page cho phép bạn tìm kiếm theo tên landing page, tên thư mục, trạng thái, người tạo và tìm kiếm nâng cao

Xem cách quản lý Landing page theo thư mục tại đây

Bước 2: Bắt đầu tìm kiếm

  • Tìm kiếm Landing page theo Tên: Nhập tên Landing page tại ô tìm kiếm, cho phép bạn tìm kiếm landing theo tên mà bạn đã đặt trước đó hoặc tên thư mục mà bạn đã tạo
  • Tìm kiếm Landing page theo Trạng thái: Cho phép bạn tìm kiếm theo trạng thái Đã xuất bản hoặc Chưa xuất bản
  • Tìm kiếm Landing page theo Người tạo: Cho phép bạn tìm kiếm Landing page theo người đã tạo và thiết kế Landing page đó
  • Tìm kiếm Nâng cao: Cho phép bạn tìm kiếm Landing page theo tên miền

3. Chỉnh sửa và thao tác với landing đã tạo

Giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa và thao tác với Landing page đã lưu hoặc đã xuất bản như ẩn, hiện, xóa, nhân bản, hủy xuất bản,…

  • Thao tác từ giao diện danh sách Landing page

Để chỉnh sửa Landing page bạn nhấn chọn biểu tượng hình bút chì, để thao tác bạn nhấn chọn biểu tượng dấu ba chấm, các công cụ xuất hiện, lần lượt nhấn chọn vào từng công cụ để tiến hành thao tác với landing page

Bây giờ bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa và thao tác với Landing page

  • Thao tác từ màn hình giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page

Nhấn chọn vào Landing page mà bạn muốn chỉnh sửa và thao tác, tại màn hình hiển thị, bạn chọn biểu tượng Sửa để tiến hành chỉnh sửa với landing page, chọn các công cụ Xóa/ Nhân bản/ Ẩn hiện để thao tác với Landing page

Xem hướng dẫn thiết kế và chỉnh sửa Landing page với các phần tử cơ bản tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?