1. Trang chủ
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 3. Công cụ thu thập dữ liệu khách hàng
 4. Form
 5. Hướng dẫn thiết lập Tạo Lead và chuyển Lead sang AMIS CRM qua Form
 1. Trang chủ
 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 3. Quản lý dữ liệu khách hàng
 4. Quản lý Lead
 5. Hướng dẫn thiết lập Tạo Lead và chuyển Lead sang AMIS CRM qua Form

Hướng dẫn thiết lập Tạo Lead và chuyển Lead sang AMIS CRM qua Form

Mục đích

Hiện nay hầu hết các data marketing thu về đều đến từ các form gắn trên landing page, website. Và dựa vào thông tin mà khách hàng để lại qua form bộ phận marketing có thể xác định khách hàng quan tâm đến điều gì, có tiềm năng hay không, từ đó xác định tạo Lead để tiến hành chăm sóc bán hàng.

aiMarketing cho phép thiết lập tạo Lead từ form giúp người sử dụng có thể sử dụng các thông tin submit trong form để xác định tạo Lead.

Hướng dẫn sử dụng

Tại màn hình thiết kế, thiết lập form click vào tab Thiết lập dữ liệu, tương ứng từng form như sau:

 • Form thường, Form pop-up

Tại màn hình thiết kế form, chọn tab Thiết lập dữ liệu

Form thường
Form pop-up
 • Non-aiMarketing Form

Click vào biểu tượng thiết lập, pop-up Thiết lập dữ liệu xuất hiện

Non-aiMarketing Form
 • Facebook Form

Chọn button Sửa sau đấy chọn tab Thiết lập dữ liệu

Thiết lập dữ liệu

Sau khi vào màn hình thiết lập dữ liệu bạn tiến hành khai báo các thông tin

Bước 1: Phân loại dữ liệu

Tích chọn Cho phép tạo Lead từ submit form. Tiếp theo bạn khai báo Loại hàng hóa quan tâm tương ứng.

Tiếp theo, Thiết lập Điều kiện nâng cao, thiết lập các điều kiện submit qua form để tạo Lead.

Ví dụ Email là Bất kỳ => những Liên hệ submit form và có chứa thông tin email thì sẽ tạo Lead với loại hàng hóa quan tâm tương ứng đã chọn

Bước 2: Chọn người sở hữu

Người sở hữu là người thu thập, quản lý, phụ trách các Lead thu về từ form này, tại đây bạn chọn Người sở hữu tương ứng cho Lead

Bước 3: Chuyển dữ liệu

Tiếp theo, bạn tích chọn Chuyển Lead sang AMIS CRM nếu bạn muốn các Lead được tạo từ form sẽ được tự động chuyển cho NVKD

Nhập ghi chú và kiểm tra lại các thông tin chuyển sang

Kiểm tra các thông tin đã khai báo, nhấn Cập nhật/ Xuất bản để áp dụng các thiết lập.

Bài viết này hữu ích chứ?