Nhúng CTA vào Website khác

Mục đích

Nếu bạn có nhiều trang web khác nhau và muốn sử dụng cùng 1 CTA để thu thập thông tin liên hệ điều hướng khách hàng, kêu gọi hành động. Bạn có thể lấy mã nhúng của CTA và thực hiện dán vào HTML trong website vào vị trí mà bạn muốn.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lấy mã nhúng

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục CTA, mà hình hiển thị danh sách CTA đã tạo, tại đây bạn chọn CTA mà bạn muốn nhúng.

Nhấn chọn biểu tượng dấu ba chấm, các công cụ thao tác với CTA xuất hiện, tại đây bạn click chọn công cụ Lấy mã nhúng

Bước 2: Sao chép mã nhúng

Màn hình xuất hiện cửa sổ mới chứa mã nhúng, tại đây bạn nhấn Sao chép để sao chép mã nhúng

Bước 3: Dán vào Website

Bạn thực hiện dán đoạn mã đã sao chép vào HTML trong website nơi mà bạn muốn nó xuất hiện

Bài viết này hữu ích chứ?