Nhúng Form vào Website khác

Mục đích

Nếu bạn có nhiều trang web khác nhau và muốn sử dụng cùng 1 form để thu thập thông tin liên hệ và thông tin ấy cùng được lưu trữ về một nguồn. Bạn có thể lấy mã nhúng của form và thực hiện dán vào HTML trong website vào vị trí mà bạn muốn.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Lấy mã nhúng của form

  • Đối với form thường

Sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Form.
Tại đây bạn chọn form mà bạn muốn nhúng vào trang khác, nhấn chọn và biểu tượng dấu ba chấm, click Lấy mã nhúng

  • Đối với form pop-up

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Thiết lập, chọn Quản lý mã nhúng

Bước 2: Sao chép mã nhúng

Màn hình xuất hiện cửa sổ cho phép bạn sao chép mã nhúng, tại đây bạn nhấn Sao chép

Bước 3: Dán vào website

Bạn thực hiện dán đoạn mã đã sao chép vào HTML trong website nơi mà bạn muốn nó xuất hiện

Bài viết này hữu ích chứ?