Phân loại Landing page

Trong các chiến dịch marketing và quảng cáo, Landing page đóng vai trò quan trọng. Landing page được phân ra 3 loại theo các tiêu chí cơ bản:

  • Landing page bán hàng (Sale Page)
  • Landing page thu thập khách hàng tiềm năng (Lead Generation Page)
  • Landing page trung gian chuyển đổi (Click-Through Page)
1. Landing page bán hàng (Sale Page)

Sản phẩm: Chủ yếu là các sản phẩm thuộc ngành bán lẻ, sản phẩm đơn hoặc sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian

Mục tiêu chính: Thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định mua hàng ngay lập tức sau khi được tìm hiểu sản phẩm thông qua Landing page của bạn.

Đặc điểm: Với loại Landing page này, nội dung phải đưa ra được đầy đủ các thông tin của sản phẩm để khách hàng có thể đưa ra quyết định mua hàng ngay. Nội dung thường được đề cập trong loại Landing page này bao gồm: lợi ích khách hàng, đặc điểm nội bật, phản hồi khách hàng, bảng giá, chính sách,…

2. Landing page thu thập thông tin khách hàng tiềm năng (Lead Generation Page)

Sản phẩm: Chủ yếu là các sản/dịch vụ có giá trị cao như bất động sản, các khóa học về ngoại ngữ, kỹ năng sống, nghệ thuật hay tour du lịch. Các sản phẩm/dịch vụ này cần phải có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thì khách hàng mới đưa ra được quyết định mua hay không.

Mục tiêu chính: Thu thập các thông tin cơ bản của khách hàng tiềm năng (bao gồm: họ tên, email, số điện thoại) để thực hiện các hoạt động marketing (telesales, email marketing) và dịch vụ khách hàng trước và sau bán.

Đặc điểm: Nội dung Landing page có chứa một form đăng ký và luôn đi kèm với đó là offer với khách hàng như tư vấn miễn phí, quà tặng, coupon/voucher giảm giá,.. đểthu thập được thông tin của khách hàng

3. Landing page trung gian chuyển đổi (Click-Through Page)

Sản phẩm: Các sản phẩm lựa chọn Landing page trung gian chuyển đổi thường có đặc điểm tương tự với sản phẩm của Landing page thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Mục tiêu chính: Cung cấp thêm thông tin và những lợi ích của sản phẩm một cách súc tích và thuyết phục nhất bằng cách dẫn dắt khách hàng chuyển tới trang chuyển đổi chính. Từ đó sẽ khiến họ quyết định mua hàng nhanh hơn

Đặc điểm: Với Landing page trung gian chuyển đổi, chỉ sử dụng nút kêu gọi hành động (CTA- Call to Action) để chuyển đến trang khách mà không sử dụng form đăng ký

Dựa trên đặc điểm của sản phẩm cũng như mục tiêu đặt ra, bạn có thể lựa chọn loại Landing page phù hợp nhất cho mình

Bài viết này hữu ích chứ?