Quản lý các tài nguyên theo thư mục

Mục đích

Cơ cấu phòng marketing thường phân chia thành nhiều nhóm, phụ trách 1 hoặc nhiều sản phẩm, việc quản lý chung các tài nguyên gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động của các tài nguyên. Do đó, phần mềm aiMarketing cung cấp tính năng quản lý tài nguyên theo các thư mục giúp dễ dàng phần loại và theo dõi.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo thư mục

Sau khi đăng nhập vào phần mềm aiMarketing, bạn vào các phân hệ mà bạn muốn quản lý theo thư mục (Landing page, Email, Form, Workflow, URL Tracking). Nhấn chọn Tạo thư mục. Pop-up tạo mới thư mục xuất hiện, tại đây bạn nhập tên thư mục và nhấn Tạo thư mục.

2. Thêm tài nguyên vào thư mục

  • Tạo tài nguyên từ thư mục

Click vào thư mục bạn vừa tạo, nhấn chọn chức năng tạo tài nguyên trong từng thư mục.

Các tài nguyên khác tương tự

Thao tác tạo mới tài nguyên thực hiện như bình thường, tài nguyên bạn vừa tạo sẽ xuất hiện trong thư mục.

  • Chuyển tài nguyên vào thư mục

Tại màn hình danh sách, chọn những tài nguyên mà bạn muốn thêm vào folder, nhấn chọn Chuyển đến thư mục, pop-up chuyển tới thư mục xuất hiện, bạn chọn thư mục từ danh sách hoặc tạo mới thư mục để chuyển tài nguyên vào.

Nhấn Chuyển tài nguyên sẽ xuất hiện tại thư mục bạn đã chọn.

  • Chọn thư mục khi tạo mới tài nguyên

Tại pop-up tạo mới các tài nguyên, chọn thư mục lưu trữ. Tài nguyên bạn tạo sẽ xuất hiện tại thư mục đã chọn

Lưu ý: Bạn có thể tạo các thư mục con trong các thư mục cha để phục vụ cho việc theo dõi và quản lý

Bài viết này hữu ích chứ?