Quản lý tài nguyên

Mục đích

Khi sử dụng phần mềm aiMarketing, người sử dụng mong muốn biết được số lượng tài nguyên ( email, landing page, workflow,…) đã được sử dụng bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, ngày hết hạn để kịp thời nâng cấp gói cũng như gia hạn để công việc không bị gián đoạn.

aiMarketing cho phép người dùng theo dõi và quản lý tài nguyên một cách dễ dàng

Hướng dẫn thực hiện

1. Theo dõi tài nguyên

Để theo dõi tài nguyên, tại giao diện màn hình aiMarketing sau khi đăng nhập, bạn vào danh mục Thiết lập, tại đây bạn nhấn chọn Quản lý tài nguyên. Tại đây bạn có thể theo dõi các thông tin như:

  • Gói đang sử dụng, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn, Còn lại
  • Thông tin gói
  • Số lượng tài nguyên Email quảng cáo, Liên hệ lưu trữ, Landing page, Workflow đã dùng và còn lại

2. Mua thêm, nâng cấp, gia hạn

Tại màn hình quản lý tài nguyên,

Nhấn chọn vào Mua thêm để mua thêm tài nguyên

Nhân chọn Nâng cấp để nâng cấp lên gói cao hơn

Gia hạn ngay để gia hạn gói

Bài viết này hữu ích chứ?