Quản lý tài nguyên

Mục đích

Quản lý tài nguyên cho phép bạn xem được gói tài nguyên mà công ty của bạn đang sử dụng là gói gì, tài nguyên được cung cấp như thế nào, còn bao nhiêu tài nguyên còn sử dụng được, thời hạn sử dụng phần mềm,… từ đó đưa ra được kế hoạch sử dụng tài nguyên trên phần mềm, kịp thời đề xuất mua thêm/ gia hạn để tránh gián đoạn công việc.

Lưu ý: Chỉ có admin mới có quyền xem tình trạng tài nguyên

Hướng dẫn thực hiện

1. Kiểm tra thông tin tài nguyên

Để theo dõi tài nguyên, tại giao diện màn hình aiMarketing sau khi đăng nhập, bạn vào danh mục Thiết lập, tại đây bạn nhấn chọn Quản lý tài nguyên. Tại đây bạn có thể theo dõi các thông tin như:

  • Gói tài nguyên đang sử dụng: tham khảo thông tin các gói tài nguyên tại đây
  • Ngày bắt đầu: Ngày bắt đầu sử dụng phần mềm
  • Ngày hết hạn: Ngày hết hạn theo thông tin gói tài nguyên đã mua
  • Còn lại: Thời gian còn lại được sử dụng gói tài nguyên
  • Thông tin gói: Số lượng tài nguyên được sử dụng
  • Số lượng tài nguyên Email quảng cáo, Liên hệ lưu trữ, Landing page, Workflow đã dùng và còn lại

2. Mua thêm, nâng cấp, gia hạn

Tại màn hình quản lý tài nguyên,

Nhấn chọn vào Mua thêm để mua thêm tài nguyên

Nhân chọn Nâng cấp để nâng cấp lên gói cao hơn

Gia hạn ngay để gia hạn gói

Xem hướng dẫn đặt mua phần mềm AMIS aiMarketing tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?