Quản lý thuộc tính

Mục đích

Thuộc tính dùng để lưu trữ các dữ liệu trong hệ thống. aiMarketing cung cấp các thuộc tính mặc định giúp người dùng lưu trữ các thông tin quan trọng về một liên hệ, giúp người dùng có thể lọc, tìm ra những liên hệ theo nhu cầu mong muốn và thực hiện việc quản lý, marketing tương ứng

Hệ thống sẽ tạo ra một số thuộc tính mặc định để tự động ghi nhận thông tin của Liên hệ/ Lead như Ngày tạo, Nguồn marketing, Lý do email không gửi đi,…

Một số thuộc tính còn lại như Email, Số điện thoại, Địa chỉ,…cho phép người dùng sử dụng trong Form để thu thập thông tin của khách hàng tiềm năng, xem cụ thể tại đây

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép tạo các thuộc tính tùy chỉnh trong trường hợp các thuộc tính mặc định chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người sử dụng. Xem chi tiết tại hướng dẫn ở dưới.

Hướng dẫn thực hiện

Để quản lý thuộc tính, sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing bạn click vào biểu tương Thiết lập. Tại đây bạn nhấn chọn Thuộc tính. Màn hình quản lý thuộc tính xuất hiện

Phần mềm cho phép quản lý thuộc tính của Liên hệ, thuộc tính của Lead, tại dropdown chọn đối tượng làm việc, bạn chọn Liên hệ hoặc Lead theo nhu cầu của bạn

Xem danh sách thuộc tính Liên hệ/ Lead mặc định tại đây

1. Tạo mới thuộc tính

Bước 1:

Để tạo mới thuộc tính, tại màn hình quản lý thuộc tính bạn chọn đối tượng Liên hệ hoặc Lead mà bạn muốn làm việc, nhấn chọn Tạo mới thuộc tính

Bước 2:

Bảng Tạo mới xuất hiện tại góc phải màn hình. Tiếp theo bạn chọn Loại thuộc tính cho thuộc tính mới mà bạn muốn tạo.

Các loại thuộc tính bao gồm:

 • Text đơn 1 dòng
 • Text đơn nhiều dòng
 • Dạng số
 • Checkbox đơn
 • Nhiều checkbox
 • Radio Button
 • Dropdown
 • Ngày tháng

Bước 3:

Khai báo các thông tin của thuộc tính bao gồm

 • Tên thuộc tính: nhập tên thuộc tính, đây là trường bắt buộc, không được để trống trường này
 • Giá trị: trường này được hệ thống tự tạo theo thông tin Tên thuộc tính mà bạn đã nhập
 • Mô tả/ Hướng dẫn: nhập nội dung mô tả hoặc hướng dẫn cho thuộc tính này
 • Nhóm thuộc tính: chọn nhóm cho thuộc tính bạn mới tạo, đây là trường bắt buộc. Để thêm mới nhóm thuộc tính xem tại mục 2
 • Sử dụng trường này trong form: thuộc tính này sẽ được sử dụng để Tạo mới và Thiết kế form, giúp thu thập dữ liệu của liên hệ. Bỏ tích chọn nếu bạn không muốn trường này xuất hiện trong form.

Đối với loại thuộc tính Dạng số

Cần khai báo thêm thông tin Định dạng số. Tích chọn một trong các giá trị sau:

 • Số cơ bản
 • Phần trăm %
 • Đơn vị tiền tệ

Đối với loại thuộc tính Nhiều checkbox, Radio Button, Dropdown

Cần khai báo thêm thông tin Thiết lập bao gồm:

 • Sắp xếp thứ tự hiển thị: lựa chọn Tùy chỉnh thứ tự hiển thị hoặc Sắp xếp theo A/B/C…
 • Nhập các giá trị thông tin hiển thị: sử dụng nút Thêm mới/ Xóa để thêm bớt các giá trị lựa chọn của thuộc tính

Bước 4: Sau khi hoàn tất khai báo thông tin bạn nhấn chọn Lưu, thuộc tính vừa tạo xuất hiện tại danh sách thuộc tính.

2. Quản lý thuộc tính

 • Tìm kiếm, Lọc thuộc tính

Gõ tên thuộc tính vào ô tìm kiếm để

Lọc các thuộc tính theo Nhóm thuộc tính, Người tạo

Lưu ý: Những thuộc tính có người tạo là aiMarketing là những thuộc tính mặc định của hệ thống

 • Sửa, Nhân bản, Chuyển vào nhóm thuộc tính, Xóa thuộc tính

Chọn thuộc tính mà bạn muốn thao tác, click vào dấu 3 chấm.

Sửa: Nhấn chọn sửa xuất hiện bảng Sửa thuộc tính, nhập các thông tin mà bạn muốn chỉnh sửa tại Tab Thông tin. Để xem thuộc tính được sử dụng trong email nào bạn vào tab Lượt dùng.

Nhân bản: nhấn chọn Nhân bản để nhân bản một thuộc tính

Chuyển vào nhóm thuộc tính: Nhấn chọn Chuyển vào nhóm thuộc tính pop-up mới xuất hiện, tại đây bạn chọn nhóm thuộc tính mà bạn muốn thêm vào

Xóa: để xóa thuộc tính bạn nhấn chọn Xóa

Lưu ý: Bạn chỉ xóa được thuộc tính khi

3. Tạo mới nhóm thuộc tính

Để tạo mới nhóm thuộc tính, tại màn hình danh sách thuộc tính bạn nhấn chọn tab Nhóm thuộc tính. Tại đây bạn nhấn Tạo mới nhóm thuộc tính. Pop-up mới xuất hiện, nhập tên nhóm thuộc tính mà bạn muốn tạo. Nhấn Lưu. Nhóm thuọc tính được hiển thị tại màn hình danh sách nhóm thuộc tính.

4. Quản lý nhóm thuộc tính

 • Tìm kiếm, Lọc nhóm thuộc tính

Nhập tên nhóm thuộc tính mà bạn muốn tìm kiếm tại ô tìm kiếm

Lọc nhóm thuộc tính theo Người tạo

Lưu ý: Nhóm thuộc tính có người tạo là aiMarketing là những nhóm thuộc tính mặc định do hệ thống tạo

 • Sửa, Xem thuộc tính của nhóm, Xóa nhóm thuộc tính

Chọn thuộc tính mà bạn muốn thao tác, nhấn chọn dấu 3 chấm.

Sửa: pop-up Sửa tên nhóm thuộc tính xuất hiện, tại đây bạn nhập tên mới cho nhóm thuộc tính

Thuộc tính của nhóm: click vào Thuộc tính của nhóm, màn hình danh sách những thuộc tính của nhóm đó xuất hiện

Xóa nhóm thuộc tính: trước khi xóa nhóm thuộc tính, hãy đảm bảo các thuộc tính trong nhóm đã được xóa hoặc chuyển sang nhóm thuộc tính khác, nếu không bạn sẽ không thực hiện được thao tác này.

Bài viết này hữu ích chứ?