Quy tắc ghi nhận nguồn marketing

Mục đích

Để triển khai các chiến dịch bộ phận marketing thường sử dụng nhiều nguồn marketing khác nhau. Các nguồn marketing này được hiểu là phương thức mà nhân viên marketing dùng để tiếp thị sản phẩm từ quá trình sản xuất đến người sử dụng cuối cùng.

aiMarketing cung cấp danh sách nguồn marketing và quy tắc ghi nhận tự động giúp marketing dễ dàng xác định được nguồn thu thập của liên hệ với 2 thuộc tính Nguồn marketing đầu tiênNguồn marketing mới nhất.

Nguồn marketing đầu tiên cho biết nguồn thu thập đầu tiên của liên hệ, giá trị này sẽ không thay đổi. Nguồn marketing mới nhất là nguồn thu thập gần nhất của liên hệ, giá trị này sẽ được cập nhật theo từng lần thu thập mới nhất.

Hướng dẫn thực hiện

Nguồn marketing của liên hệ ghi nhận các giá trị sau:

 • Google Adword
 • Google Display Network
 • Facebook ads
 • Zalo ads
 • Tìm kiếm tự nhiên
 • Mạng xã hội
 • Email marketing
 • Nguồn giới thiệu
 • Truy cập trực tiếp
 • Hotline
 • Livechat
 • In-app
 • Hội thảo sự kiện
 • Khác

Quy tắc ghi nhận nguồn marketing theo tham số utm

aiMarketing sẽ dựa trên tham số utm để xác định nguồn marketing cho liên hệ như sau:

Thông số utmNguồn marketing
utm_source = “google”
utm_medium = “adword”
Google Adword
utm_source = “google”
utm_medium = “gdn”
Google Display Network
utm_source = “facebook”
utm_medium = “cpc” hoặc utm_medium = “paid”
Facebook ads
utm_source = “zalo”
utm_medium = “cpc” hoặc utm_medium = “paid”
Zalo ads
utm_source = [social name]
utm_medium = “social”
Mạng xã hội
utm_source = “email” hoặc utm_medium = “email”Email marketing
có giá trị utm bất kỳKhác

Quy tắc ghi nhận nguồn marketing theo trang web giới thiệu

Trường hợp đường dẫn không chứa các tham số utm, hệ thống sẽ dựa trên trang web giới thiệu để xác định nguồn marketing cho liên hệ như sau:

Trang web giới thiệuNguồn marketing
Có gclid và có trang web giới thiệu liên quan đến googleGoogle Adword
Có gclidGoogle Display Network
Có trang web giới thiệu thuộc danh sách search engineTìm kiếm tự nhiên
Có trang web giới thiệu thuộc danh sách mạng xã hộiMạng xã hội
Truy cập đến từ các click link trong email của aiMarketingEmail marketing
Có trang web giới thiệu bất kỳNguồn giới thiệu
Không có trang web giới thiệuTruy cập trực tiếp
Không thuộc bất kỳ trường hợp nào ở trênKhác

Ngoài những quy tắc ghi nhận tự động, người dùng có thể nhập khẩu các giá trị Nguồn marketing đầu tiên hoặc Nguồn marketing mới nhất của liên hệ lên hệ thống, phục vụ cho việc theo dõi thống kê hiệu quả thu thập theo các nguồn.

Lưu ý: Nguồn marketing đầu tiên ghi nhận nguồn thu thập đầu tiên của liên hệ và giá trị này không thể thay đổi

Bài viết này hữu ích chứ?