Tạo URL tracking

Mục đích

Trong các chiến dịch quảng cáo, bộ phận Marketing mong muốn có thể theo dõi, thống kê liên hệ đến từ nguồn quảng cáo nào với phương tiện thu thập là gì. Từ đó có sự thấu hiểu khách hàng, đo lường được hiệu quả từ các nguồn quảng cáo, điều chỉnh chiến lược, tập trung vào những nguồn quảng cáo đem lại hiệu quả cao.

aiMarketing cho phép người dùng tự tạo và quản lý link gắn thẻ UTM để tracking nguồn quảng cáo của liên hệ một cách nhanh chóng và dễ dàng

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing bạn vào danh mục URL tracking

1. Tạo URL

Bước 1:

Để tạo mới URL, tại màn hình quản lý URL bạn nhấn chọn nút Tạo URL

Bước 2:

Bảng cho phép bạn nhập thông tin link URL xuất hiện, tại đây bạn nhập các giá trị cho URL bao gồm:

 • Tên gợi nhớ: đặt tên cho URL để dễ dàng trong việc quản lý
 • Đường dẫn: nhập đường dẫn gốc của bạn
 • Tên chiến dịch: nhập tên chiến dịch của bạn
 • Nguồn tiếp thị: nhập tên nguồn mà bạn thực hiện quảng cáo. Ví dụ: Facebook, Zalo,…
 • Từ khóa: nhập từ khóa mà bạn muốn theo dõi, đo lường
 • Phương tiện tiếp thị: là vị trí bạn đặt quảng cáo trên nguồn tiếp thị
 • Nội dung chiến dịch: nhập nội dung chiến dịch của bạn

Chú ý: Những trường thông tin có gắn dấu sao là những trường bắt buộc

Bước 3:

Sau khi điện cách thông tin ở trên, hệ thống sẽ tự động tạo link URL theo chiến dịch bản đã tạo. Tại đây bạn Sao chép URL để mang link đi phát tán tại các nguồn quảng cáo và nhấn Lưu để lưu URL vừa tạo

2. Quản lý ULR tracking

Các URL được tạo sau khi nhấn lưu sẽ xuất hiện ở màn hình quản lý URL, tại đây bạn có thể:

 • Tìm kiếm URL theo từ khóa
 • Sao chép URL đầy đủ
 • Sửa
 • Nhân bản
 • Xóa

Bài viết này hữu ích chứ?