1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  3. Chi phí
  4. Tạo mới, nhập khẩu chi phí

Tạo mới, nhập khẩu chi phí

Mục đích

Chi phí là 1 phần quan trọng để đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động marketing. Thay vì phải tổng hợp và thống kê thủ công trên excel, google sheet,…aiMarketing cho phép người dùng tạo mới hoặc nhập trực tiếp chi phí lên phần mềm. Từ đó bộ phận marketing có thể lưu trữ, quản lý các chi phí này, phần mềm cũng sẽ tự tổng hợp số liệu và thống kê chi phí cho người dùng

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập vào phần mềm aiMarketing, bạn vào phân hệ Chi phí

1. Tạo mới chi phí

Trên phân hệ Chi phí nhấn chọn Thêm chi phí, tiếp theo bạn chọn thêm chi phí bằng cách Tạo mới. Pop-up tạo mới xuất hiện, tại đây bạn nhập các thông tin.

Nhấn Lưu để lưu dữ liệu và đóng pop-up, nhấn Lưu và thêm mới để tiếp tục nhập các chi phí khác.

Chi phí vừa thêm sẽ xuất hiện tại danh sách chi phí đã thêm.

2. Nhập khẩu chi phí

Trên phân hệ Chi phí nhấn chọn Thêm chi phí, tiếp theo bạn chọn thêm chi phí bằng cách Nhập khẩu. Pop-up nhập khẩu xuất hiện

Bước 1: Tải lên tệp chi phí

Lưu ý:
– Bạn có thể nhập khẩu tới 10.000 dòng dữ liệu với các định dạng .xlsx, csv
– Vui lòng nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc được bôi đỏ trong file. Phần mềm sẽ loại bỏ những chi phí này nếu bạn để trống các cột được đánh dấu.
– Phần mềm chỉ ghi nhận các thông tin chi phí tương ứng với file mẫu. Trường hợp thêm mới hoặc thay đổi các thông tin nhập vào không đúng mẫu có sẵn sẽ không được nhập khẩu lên phần mềm.

Bước 2: Xác nhận thông tin và Hoàn thành

Xem trước các thông tin tải lên và nhấn Hoàn thành
Trường hợp dữ liệu lỗi hệ thống sẽ cảnh báo, bạn có thể tải về file báo lỗi để xem chi tiết thông tin lỗi.

Lưu ý: Với chi phí nhập trong khoảng ngày có Ngày bắt đầu khác Ngày kết thúc, ghi nhận số tiền ghi theo từng ngày được tính bằng Tổng số tiền/ Tổng số ngày

Bài viết này hữu ích chứ?