Tạo mới nhóm liên hệ

Mục đích

Nhóm liên hệ trong aiMarketing là tập hợp các liên hệ có một hoặc nhiều thuộc tính chung.

Việc tạo nhóm liên hệ giúp bạn gửi email marketing nhanh chóng tới những người cùng một nhóm, những người có cũng nội dung email gửi. Việc này làm tăng hiệu quả cho hoạt động email marketing trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của bạn.

Hướng dẫn thực hiện

1. Tạo mới nhóm liên hệ tĩnh

Nhóm liên hệ tĩnh gồm những liên hệ bạn thêm thủ công bằng cách nhập khẩu hoặc thêm từ nhóm khác vào. Chỉ thay đổi khi bạn trực tiếp chỉnh sửa.

Bước 1:

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Liên hệ, tại đây bạn click chọn những liên hệ mà bạn muốn thêm vào một nhóm. Tiếp theo nhấn chọn Thêm vào nhóm liên hệ

Bước 2:

Cửa sổ mới xuất hiện, để thêm liên hệ vào nhóm có sẵn bạn nhấn Chọn nhóm liên hệ, để tạo mới nhóm liên hệ bạn nhấn chọn Tạo mới nhóm liên hệ tĩnh

Bước 3:

Nhập tên Nhóm liên hệ và nhấn Lưu để hoàn thành tạo mới nhóm liên hệ

2. Tạo nhóm liên hệ tĩnh từ tệp nhật khẩu

aiMarketing cho phép người dùng thêm toàn bộ liên hệ từ tệp tải lên vào 1 nhóm bằng cách:

Bước 1:

Tại màn hình danh mục Liên hệ nhấn chọn Nhập khẩu. Cửa sổ mới xuất hiện, tại đây bạn tải lên tệp mẫu có chứa thông tin liên hệ. Trường hợp chưa có tệp mẫu bạn chọn Tải xuống để tải về tệp mẫu

Lưu ý:
Bạn có thể nhập khẩu tới 10.000 dòng dữ liệu với các định dạng .xlsx, .csv
Để nhập trên 10.000 dòng dữ liệu trong một lần bạn vui lòng sử dụng định dạng .csv

Bước 2: 

Nhấn tiếp tục để Kiểm tra và ghép nối dữ liệu. Tại đây bạn chọn trường thông tin mà bạn muốn lưu vào hệ thống.

Bước 3: Sau khi kiểm tra và ghép nối dữ liệu, hệ thống hiển thị các thông tin

  • Tổng liên hệ trên file: tổng liên hệ bạn thêm vào hệ thống từ file tải lên
  • Liên hệ mới: số liên hệ chưa có trên hệ thống trước đó
  • Liên hệ cập nhật – ghi đè: số liên hệ đã có trên hệ thông trước đó, sau khi bạn nhập khẩu hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới cho liên hệ
  • Liên hệ lỗi: liên hệ không thể nhập khẩu vì thiếu, sai trường thông tin,…

Tại đây bạn click chọn vào ô Tạo nhóm liên hệ tĩnh từ tệp nhập khẩu này

Sau khi kiểm tra các thông tin, bạn nhấn chọn hoàn thành để xác nhận nhập khẩu liên hệ.

Nhóm liên hệ vừa tạo sẽ hiển thị tại màn hình danh sách liên hệ

Bài viết này hữu ích chứ?