Thao tác với nhóm liên hệ

Mục đích

Với aiMarketing bạn có thể dễ dàng thao tác với nhóm liên hệ bằng các công cụ như: chuyển nhóm liên hệ sang AMIS Bán hàng, xem chi nhóm liên hệ, nhân bản nhóm liên hệ, xóa nhóm liên hệ,…

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Nhóm liên hệ, màn hình hiển thị danh sách nhóm liên hệ của bạn

1. Tìm kiếm và phân loại nhóm liên hệ

Tìm và phân loại giúp bạn dễ dàng thao tác, chỉnh sửa trên nhóm liên hệ.
aiMarketing cho phép bạn tìm nhóm liên hệ theo tên, phân loại nhóm liên hệ theo nhóm tĩnh/ nhóm động

Tìm kiếm liên hệ theo Tên: nhập tên nhóm liên hệ vào ô tìm kiếm, cho phép bạn tìm kiếm nhóm liên hệ đã tạo
Phân loại: bao gồm Tất cả/ Nhóm tĩnh/ Nhóm động

2. Thao tác nhanh với nhóm liên hệ

Tại màn hình danh sách nhóm liên hệ, chọn nhóm liên hệ mà bạn muốn thao tác, nhấn chọn vào biểu tưởng dấu ba chấm, các công cụ thao tác với liên hệ xuất hiện, bạn chọn lần lượt vào các công để tiến hành thao tác với nhóm liên hệ

  • Chuyển sang AMIS CRM: chuyển nhóm liên hệ sang AMIS Bán Hàng
  • Chi tiết: hiển thị danh sách liên hệ trong nhóm, tại đây bạn có thể lựa chọn các thuộc tính hiển thị trong danh sách liên hệ
  • Xuất file: xuất danh sách liên hệ trong nhóm thành file execl
  • Xóa: xóa những nhóm liên hệ sai thông tin hoăc không cần thiết

Bài viết này hữu ích chứ?