Theo dõi, đo lường Form

Mục đích

Form trong aiMarketing tích hợp tính năng đo lường các chỉ số quan trọng một cách tự động. Từ đó điều chỉnh nội dung nhằm tăng tỷ lệ submit form, thu về nhiều hơn thông tin khách hàng tiềm năng.

Hướng dẫn sử dụng

1. Xem nhanh các chỉ số báo cáo của form

Sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Form, tại màn hình quản lý form, bạn có thể theo dõi các chỉ số như:

Lượt xem: tổng số lượt xem form

Lượt submit: tổng số lượt điền form thành công

Tỷ lệ submit: tỷ lệ Lượt submit trên Lượt xem

2. Theo dõi báo cáo chi tiết

Tại màn hình quản lý form, bạn nhấn chọn vào form bạn muốn xem báo cáo.

Màn hình báo cáo chi tiết form xuất hiện. Tại đây bạn có thể theo dõi các thông tin như:

  • Hiệu quả hoạt động:

Số lượt xem form: Số lượt xem trang có gắn form

Số lượt submit: Tổng số lần mà người truy cập đăng ký form

Số liên hệ: Số liên hệ được tạo từ form

Số lead: Số Lead được tạo từ form

Tỷ lệ submit = Số lượt đăng ký/ Số lượt xem form

Biểu đồ thống kê form: biểu đồ đường thể hiện các chỉ số Lượt xem, Lượt submit, tỷ lệ submit. Người dùng có thể lựa chọn hiển thị 1 hoặc nhiều đường chỉ số

Submit theo page: thống kê chỉ số submit theo trang gắn form đó

Submit theo nguồn: thống kê chỉ số submit form theo nguồn thu thập

Hệ thống cho phép theo dõi báo cáo trong thời gian đã chọn bằng bộ lọc thời gian

  • Lượt submit

Cho phép người dùng theo dõi thống kê lịch sử submit form.

Tại màn hình này phần mềm cung cấp hiển thị tất cả các thông tin của từng lần submit mà khách hàng submit qua form, kèm theo đó là thông tin về utm, nguồn marketing tương ứng, sử dụng bộ lọc thời gian và thiết lập bảng để thiết lập các thông tin bạn muốn xem

  • Liên hệ

Cho phép người dùng theo dõi thống kê Liên hệ được tạo từ form

Tại màn hình này, phần mềm hiển thị tất cả các Liên hệ được tạo từ form và các thông tin tương ứng của liên hệ kèm các thông tin về nguồn thu thập

  • Lead

Cho phép người dùng theo dõi thống kê Lead được tạo từ form, chỉ những form thiết lập tạo Lead mới có báo cáo này

Tại màn hình này, phần mềm hiển thj tất cả các Lead được tạo từ form và các thông tin tương ứng của Lead, kèm các thông tin về nguồn thu thập.

Bài viết này hữu ích chứ?