Theo dõi, đo lường Landing page

Mục tiêu

Landing page trong aiMarketing tích hợp tính năng đo lường các chỉ số quan trọng, theo dõi hiệu quả thực hiện chiến dịch Marketing hiện tại từ đó điều chỉnh để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và lên kế hoạch cho những chiến dịch tiếp theo.

Việc theo dõi chỉ số chỉ áp dụng cho những landing page đã xuất bản và đưa vào sử dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn chọn danh mục Landing page. Tại đây bạn có thể theo dõi những chỉ số quan trọng như:

  • Số lượt xem trang: Cho phép bạn theo dõi tổng số lượt truy cập tại Landing page của bạn từ đó cho thấy Landing page của bạn có thu hút được khách hàng bấm vào xem không, quảng cáo có hiệu quả không
  • Số lượt đăng ký: Cho phép bạn theo dõi lượt hành động điền form từ đó đo lường được hiệu quả của chiến dịch Marketing của bạn, thống kê được số lượng khách hàng tiềm năng
  • Tỷ lệ Submit: Chính là chỉ số Số lượt đăng ký trên Số lượt xem trang, cho phép bạn đánh giá được nội dung Landing page của bạn có hấp dẫn không, thu hút và kêu gọi được người dùng thực hiện hành động trên trang không. Từ đó chiều chỉnh để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi
  • Biểu đồ thống kế: Cho phép bạn theo dõi các chỉ số theo biểu đồ đường từ đó dễ dàng đánh giá, so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế
    Để theo dõi biểu đồ thống kê, tại danh sách landing page, nhấn chọn landing page mà bạn muốn theo dõi, màn hình xuất hiện biểu đồ thống kê cũng các chỉ số đo lường giúp bạn dễ dàng theo dõi

Bài viết này hữu ích chứ?