Theo dõi, đo lường Workflow

Mục tiêu

Workflow trong aiMarketing tích hợp tính năng đo lường các thông tin quan trọng, theo dõi hiệu quả workfkow từ đó điều chỉnh để tối ưu hóa cho mục tiêu của workflow.

Tính năng theo dõi, đo lường workflow chỉ áp dụng cho những workflow đã kích hoạt

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Workflow. Màn hình xuất hiện danh sách workflow đã tạo. Tại đây bạn nhấn chọn vào workflow mà bạn muốn theo dõi. Màn hình hiển thị các thông tin bao gồm:

1. Tổng quan

  • Liên hệ thỏa mãn điều kiện workflow: liên hệ thỏa mãn điều kiện kích hoạt Workflow
  • Liên hệ đang trong workflow: liên hệ đang được chăm sóc tự động
  • Liên hệ hoàn thành workflow: liên hệ đã hoàn thành workflow


2. Thống kê email

  • Danh sách emal
  • Trạng thái Đã gửi
  • Trạng thái Gửi thành công
  • Trạng thái Không gửi đi
  • Người mở email
  • Người click vào nút hành động trong email

3. Thống kê liên hệ được chuyển sang AMIS CRM

Bạn có thể xem danh sách liên hệ được chuyển sang AMIS CRM tại màn hình báo cáo Workflow. Tại đây bạn có thể xem được các thông tin về Họ và tên; Email; Ngày chuyển gần nhất; Lần chuyển

Ngoài ra bạn có thể xem chi tiết lịch sử của liên hệ bằng cách click vào nút Chi tiết, Thêm vào nhóm liên hệXuất bản danh sách này.

Bài viết này hữu ích chứ?