Thiết lập người dùng

Mục đích

Phần mềm aiMarketing cho phép nhiều người cùng sử dụng 1 lúc giúp các thành viên trong bộ phận Marketing đều có thể sử dụng aiMarketing để tối ưu công việc của mình.

Để thêm người dùng vào hệ thống, hãy thực hiện theo các hướng dẫn ở dưới

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập người dùng, sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing bạn chọn icon Thiết lập, tại đây bạn vào mục Người dùng. Màn hình quản lý người dùng xuất hiện.

Lưu ý: Chỉ admin mới có quyền truy cập và sử dụng chức năng này

1. Thêm mới thành viên

Bước 1:

Tại màn hình quản lý người dùng bạn nhấn chọn Thêm người dùng, màn hình tự động chuyển sang trình quản lý Hệ thống

Bước 2:

Tại màn hình quản lý Hệ thống chọn mục Thành viên, nhấn và button Thêm thành viên pop-up khai báo thông tin thành viên xuất hiện.

Khai báo thông tin của thành viên bạn muốn thêm vào và nhấn Lưu.

Hệ thống sẽ gửi email kích hoạt đến địa chỉ email của thành viên bạn vừa khai báo. Vui lòng báo với các thành viên kiểm tra hòm mail và kích hoạt tài khoản.

Bước 3.

Tiếp theo bạn truy cập vào mục Ứng dụng. Chọn ứng dụng aiMarketing 2.0

Chọn Thêm người dùng tại phía phải màn hình, tại đây bạn chọn người dùng mà bạn vừa thêm vào ứng dụng aiMarketing

2. Quản lý người dùng

Các thành viên mà bạn đã chọn để thêm vào ứng dụng aiMarketing 2.0 sẽ xuất hiện tại mục Người dùng trên aiMarketing, tại đây bạn có thể thay đổi vai trò cho các thành viên bằng cách nhấn vào biểu tượng bút chì

Để sửa/xóa thông tin người dùng vui lòng quay mục Thành viên tại trình quản lý Hệ thống để thực hiện, xem thêm hướng dẫn tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?