Thiết lập người dùng

Mục đích

aiMarketing cho phép bạn thiết lập người dùng bằng các công cụ như thêm mới, chỉnh sửa, phần quyền,… giúp cho quá trình thao tác của user trở nên dễ dàng

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập người dùng, sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing bạn vào icon Thiết lập, tại đây bạn nhấn chọn Người dùng. Màn hình quản lý người dùng xuất hiện.

1. Thêm mới và quản lý thành viên

Tại màn hình quản lý người dùng bạn nhấn chọn Thêm người dùng. Màn hình tự động hiển thị trình quản lý Hệ thống

Để xem hướng dẫn thêm mới và quản lý thành viên vui lòng click tại đây

2. Tìm kiếm người dùng

Tại màn hình quản lý người dùng bạn nhập thông tin người dùng vào ô tìm kiếm, tại đây bạn có thể tìm kiếm theo Họ tên/ email/ số điện thoại.

3. Cập nhật thông tin người dùng

Tại màn hình quản lý liên hệ, chọn người dùng mà bạn muốn cập nhật thông tin, nhấn chọn biểu tượng hình bút chì, tại đây bạn có thể cập nhật vài trò của liên hệ.

Trường hợp bạn muốn cập nhật nhật các thông tin khác của người dùng vui lòng xem tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?