Thiết lập tên miền

Mục đích

Tên miền là tên của một website hoạt động tên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định. Tên miền là đường tắt đi đến server host website của bạn. Một tên miền (domain name) giống như một địa chỉ nhà vì đó là cách mọi người tìm thấy bạn trên World Wide Web.

aiMarketing cung cấp các công cụ cho phép bạn thêm mới, tìm kiếm, xóa, sắp xếp,… tên miền

Hướng dẫn thực hiện

Để thiết lập tên miền, sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing bạn vào danh mục Thiết lập, nhấn chọn Tên miền. Màn hình hiển thị giao diện cho phép bạn thêm mới, tìm kiếm, sắp xếp,… tên miền

Thêm mới tên miền

Tại màn hình thiết lập tên miền bạn nhấn chọn Tạo tên miền, cửa sổ mới xuất hiện, tại đây bạn điền tên miền bạn muốn thêm vào.
Tên miền bạn mới thêm vào sẽ hiển thì trong danh sách tên miền

Tiếp theo bạn tiến hành kết nối tên miền bằng cách nhấn chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm, công cụ Xác thực kết nối Xóa tên miền xuất hiện, click vào từng công cụ để tiến hành thao tác với tên miền

Tìm kiếm, sắp xếp tên miền

Tại màn hình danh sách tên miền bạn có thể tìm kiếm và sắp xếp tên miền:

Nhập tên miền vào ô tìm kiếm: cho phép bạn tìm kiếm tên miền theo tên

Lọc tên miền theo trạng thái: bao gồm trạng thái đã kết nối và chưa kết nối

Sắp xếp tên miền theo thời gian cập nhật và thời gian tạo

Bài viết này hữu ích chứ?