Thiết lập và xuất bản Landing page

Mục đích

Thiết lập Landing page là bước bắt buộc trước khi xuất bản, cho phép bạn cài đặt các thuộc tính cho Landing page

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi thực hiện các bước thiết kế và chỉnh sửa laning page, để thiết lập cho Landing page bạn chọn công cụ Thiết lập trang trên thanh công cụ, cửa sổ mới xuất hiện. Tại đây bạn lần lượt vào các tab để cài đặt thuộc tính cho trang landing page của bạn.

1. Thiết lập chung

Để thiết lập chung bạn vào tab Thiết lập chung, tại đây bạn có thể thiết lập các trường thông tin:

 • Tên Landing page: cho phép bạn thay đổi tên landing page đã đặt trước đó, tên landing page chỉ hiển thị trong danh sách landing page để bạn có thể dễ dàng quản lý mà không hiển thị ra ngoài
 • Tiêu đề trang: tiêu đề hiển thị trong tab khi mở trang trong trình duyệt
 • Tên miền: tên miền là địa chỉ trang landing page mà khi mọi người nhập vào thanh URL của trình duyệt sẽ truy cập đến trang landing page của bạn
 • Đường dẫn: là một đường dẫn liên kết đến trang landing page của bạn, tham chiếu tới các tài nguyên trên mạng internet
 • Mô tả về trang: mô tả ngắn gọn về nội dung trang landing page của bạn
 • Ảnh khi chia sẻ: hình ảnh xuất hiện khi bạn chia sẻ link landing page của bạn với người khác
 • Favicon: hình ảnh nằm trước tiêu đề trong tab khi mở trang trong trình duyệt
 • Khi bạn tiến hành thiết lập chung cho trang, bên phải trên ô cửa sổ sẽ xuất hiện ô preview giúp bạn xem trước các thuộc tính mà bạn đã thiết lập trước khi lưu và đưa vào sử dụng

2. Mã tracking

Mã tracking cho phép bạn theo dõi, đo lường các chỉ số marketing từ chiến dịch landing page của bạn, từ đó điều chỉnh để thu hút khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi.

 • Facebook Pixel ID: Facebook Pixel là một đoạn mã (JavaScript) mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo. Khi bạn chèn đoạn mã này vào trang Landing page, Facebook sẽ hỗ trợ theo dõi và đo lường các sự kiện trên trang landing page.
  Nhà quảng cáo sử dụng Face Pixel như một công cụ để theo dõi mọi hoạt động và đo lường các sự kiện trên trang Landing page
 • Google Analytics ID: Google Analytics là một tool trực tuyến,có thể theo dõi số liệu liên quan đến hoạt động của website.
  Dựa vào Google Analytic, bạn có thể thấy được lưu lượng truy cập vào website, thời gian trung bình của một phiên truy cập và tỷ lệ thoát trang của người dùng trên website của bạn. Ngoài ra, Google Analytics còn đưa ra nhiều chỉ số khác giúp bạn hiểu rõ được hành vi truy cập của người dùng.
 • Google Tag Manager ID: Google Tag Manager là một tool trực tuyến, có thể cập nhật và quản lý tất cả các thẻ được thêm vào website (Facebook Pixel, Google Analytics,…).
  Google Tag Manager giúp bạn theo dõi hành vi khách hàng, ngoài ra còn đo còn đo lường chuyển đổi website, hỗ trợ triển khai A/B testing và một số tính năng năng khác nữa

3. Mã HTML/CSS

Cho phép bạn cài các đoạn HTML và CSS cho trang Landing page của bạn, có thể phục vụ cho mục đích như chèn nhúng các tiện ích

HTML cung cấp cấu trúc nội dung và ý nghĩa bằng cách xác định nội dung đó ví dụ như tiêu đề, đoạn văn bản và hình ảnh

CSS là ngôn ngữ trình bày được dùng để tạo kiểu cho sự xuất hiện của nội dung sử dụng, ví dụ như font chữ, màu sắc

4. Xuất bản Landing page

Xuất bản landing page là bước bắt buộc trước khi bạn đưa landing page đã thiết kế vào sử dụng

Sau khi thực hiện các bước thiết kế, chỉnh sửa, thiết lập trang landing page, trên màn hình giao diện thiết kế và chỉnh sửa bạn chọn Xuất bản

Để xem hướng dẫn quản lý landing page đã xuất bản vui lòng xem tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?