Quản lý Lead

Mục đích

Lead là mối quan tâm của Liên hệ, thể hiện mối quan tâm của Liên hệ đến sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Marketing sử dụng Lead để theo dõi thông tin, quá trình chăm sóc bán hàng, sử dụng trong các dữ liệu báo cáo từ đó đánh giá được hiệu quả marketing dựa trên chất lượng Lead thu về và hiệu quả chuyển đổi của Lead.

aiMarketing cung cấp công cụ cho phép bộ phận marketing quản lý Lead, đánh giá hiệu quả hoạt động marketing dựa trên các thông tin của Lead, kịp thời chăm sóc những Lead bị dừng chăm sóc để tăng cơ hội bán hàng.

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi truy cập vào phần mềm, bạn vào phân hệ Lead

1. Thiết lập trường thông tin hiển thị

Danh sách liên hệ bao gồm các cột thông tin được ghi nhận tại thuộc tính như Giai đoạn, Tình trạng chăm sóc, Loại hàng hóa quan tâm, Loại hàng hóa bán,…

Xem hướng dẫn quản lý thuộc tính tại đây
Xem danh sách các thuộc tính mặc định tại đây

Bạn có thể thiếp lập các thông tin hiển thị ở màn hình danh sách Lead như sau:

Bước 1:

Tại góc phải màn hình danh sách Lead, click vào biểu tượng Thiết lập bảng

Bước 2:

Pannel thiết lập xuất hiện tại phía phải màn hình, tại đây bạn có thể lựa chọn các thuộc tính để theo dõi tại màn hinh danh sách Lead, kéo thả và sắp xếp thứ tự thông tin theo nhu cầu. Nhấn Áp dụng để lưu các thiết lập đã chọn

2. Tìm kiếm Lead

Sử dụng công cụ tìm kiếm, nhập các thông tin về Họ và tên, Email, Số điện thoại và bộ lọc nhanh để tìm kiếm Lead

3. Chi tiết Lead

Tại màn hình danh sách Lead, click vào dòng Lead mà bạn muốn xem thông tin chi tiết. Pop-up chi tiết Lead tương ứng xuất hiện, tại đây bạn có thể theo dõi thông tin:

 • Phía trái pop-up chi tiết Lead thể hiện các thông tin:
  – Thông tin về người liên hệ: bao gồm các thông tin Họ và tên, Email, Số điện thoại, Tên công ty, Chức danh, click vào mũi tên điều hướng để xem chi tiết về Người liên hệ của Lead
  Chủ sở hữu: nhân viên marketing phụ trách chăm sóc Lead, theo dõi quá trình bán hàng của Lead
  Thông tin thu thập: bao gồm thông tin về Nguồn marketing, phương tiện thu thập Lead
  Thông tin Lead: bao gồm tất cả các thông tin về thuộc tính của Lead, các thông tin này có thể được thu thập từ form, khai báo thủ công,…, bạn có thể cập nhật các thông tin này
 • Thông tin chi tiết trong từng giai đoạn của Lead
  – Các giai đoạn của Lead bao gồm LEAD, MQL, SAL, SQL, CUSTOMER. Xem chi tiết ý nghĩa từng giai đoạn của Lead tại đây
  – Giai đoạn Lead chứa thông tin về:
  Ngày tạo Lead, Loại hàng hóa quan tâm, Công cụ thu thập, nếu Lead chưa được chuyển sang AMIS CRM thì Lead sẽ có chức năng Chuyển sang AMIS CRM

-Giai đoạn MQL chứa các thông tin về:

Loại hàng hóa chào bán, Ngày bàn giao KD, Người bàn giao KD, Nhân viên KD xử lý, Các Thông tin đã chuyển sang bộ phận kinh doanh

– Giai đoạn SAL chứa các thông tin về:
Loại hàng hóa chào bán, Ngày KD tiếp nhận, Nhân viên KD xử lý

– Giai đoạn SQL chứa các thông tin về:

Loại hàng hóa chào bán, Ngày sinh cơ hội, Nhân viên KD xử lý, Doanh số kỳ vọng

– Giai đoạn Customer chứa các thông tin về:

Loại hàng hóa chào bán, Ngày phát sinh doanh số đầu tiên, Tổng doanh số phát sinh, Danh sách đơn hàng

Bài viết này hữu ích chứ?