Thêm đoạn văn bản vào Landing page

Mục đích

Đoạn văn bản trong landing page cung cấp thông tin mô tả cụ thể sản phẩm/ dịch vụ giúp người đọc dễ dàng hình dung và ra quyết định hành động.

aiMarketing cung cấp các công cụ thiết kế và chỉnh sửa Đoạn văn bản giúp bạn dễ dàng thao tác, thiết kế đoạn văn bản sinh động, thu hút

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Đoạn văn bản

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Landing page, tại đây bạn tạo mới Landing page hoặc ấn chọn vào Landing mà bạn muốn thêm đoạn văn bản. Màn hình hiển thị giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page xuất hiện

Bước 2:

Để thêm Đoạn văn bản vào Landing page, tại giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page, bạn chọn công cụ Phần tử cơ bản, tại đây bạn nhấn chọn Đoạn văn bản. Giữ chuột và kéo thả vào vị trí bạn mong muốn

2. Thiết kế Đoạn văn bản

Bước 1: Để chỉnh sửa nội dung đoạn văn bản, bạn click đúp vào phần text để thay đổi

Bước 2: Nhấn chọn vào nội dung Đoạn văn bản bạn mới tạo, thanh thiết kế nhanh xuất hiện

Xem hướng dẫn thiết kế, chỉnh sửa phần tử với thanh thiết kế nhanh tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?