Thêm Nút bấm vào Landing page

Mục đích

Phần tử nút bấm là phần tử chuyên biệt để kêu gọi người dùng hành động một thứ nào đó mà trong nút bấm có kêu gọi, giúp tăng tỷ lệ submit cho landing page.

aiMarketing cung cấp các công cụ thêm mới và chỉnh sửa Nút bấm trong landing page, giúp bạn tạo nút bấm một cách chuyên nghiệp, thu hút người đọc thực hiện hành động.

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Nút bấm

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Landing page, tại đây bạn tạo mới Landing page hoặc ấn chọn vào Landing mà bạn muốn thêm nút bấm. Màn hình hiển thị giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page xuất hiện

Bước 2:

Để thêm nút bấm vào Landing page, tại giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page, bạn chọn công cụ Phần tử cơ bản, tại đây bạn nhấn chọn Nút bấm. Giữ chuột và kéo thả nút bấm vào vị trí bạn mong muốn

2. Thiết kế Nút bấm

Bước 1: Để chỉnh sửa nội dung nút bấm, bạn click đúp vào phần text để thay đổi

Bước 2: Nhấn chọn vào nội dung Nút bấm bạn mới tạo, thanh thiết kế nhanh xuất hiện

Xem hướng dẫn thiết kế, chỉnh sửa phần tử với thanh thiết kế nhanh tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?