Thêm Section vào Landing page

Mục đích

Section trong Landing page là một đoạn nội dung, mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng kết hợp với nhau tạo thành đoạn nội dung có tính thuyết phục cao.

Các nội dung Section trong Landing page thường được sử dụng như: Banner, Blog, Card, Content, Cowndown, CTA, FAQS, Footer, Form, Gallerys, Header, Map, Partner, Pricing, Schedule, Statistics, Team, Testimonial, Video.

Ngoài giao diện mẫu cho toàn trang, Landing page trong aiMarketing cũng có giao diện mẫu cho từng Section theo nội dung trên.

Tại đây người dùng có thể thêm section trắng hoặc section đã được thiết kế sẵn

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Section

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Landing page, tại đây bạn tạo mới Landing page hoặc ấn chọn vào Landing mà bạn muốn thêm Section. Màn hình hiển thị giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page

Bước 2: Tại giao diện thiết kế và chỉnh sửa landing page bạn nhấn chọn công cụ Section

2. Thiết kế Section

Bước 1:

Sau khi bạn nhấn chọn công cụ Section trên thanh công cụ, cửa sổ mới xuất hiện, tại đây bạn có thể Tạo section trắng hoặc chọn Mẫu section được thiết kế sẵn.

Bước 2: Nhấn chọn vào nội dung phần Section bạn mới tạo, thanh thiết kế nhanh xuất hiện. Bây giờ bạn có thể bắt đầu thiết kế và chỉnh sửa Section

Xem hướng dẫn thiết kế, chỉnh sửa các phần tử tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?