Thêm Tiêu đề vào Landing page

Mục đích

Tiêu đề là lời giới thiệu ngắn ngọn nội dung landing page vì vậy tiêu đề được thiết kế để trở thành điều đầu tiên khách hàng tiềm năng sẽ đọc, thu hút sự chú ý của người nhìn thấy nó.

aiMarketing cung cấp công cụ thêm mới và chỉnh sửa Tiêu đề cho phép bạn tạo đoạn văn bản tiêu đề một cách chuyên nghiệp, hiệu ứng bắt mắt thu hút người đọc

Hướng dẫn thực hiện

1. Thêm mới Tiêu đề

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Landing page, tại đây bạn tạo mới Landing page hoặc ấn chọn vào Landing mà bạn muốn thêm tiêu đề. Màn hình hiển thị giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page xuất hiện

Bước 2:

Tại giao diện thiết kế và chỉnh sửa Landing page, bạn chọn công cụ Phần tử cơ bản, tại đây bạn nhấn chọn Tiêu đề. Giữ chuột và kéo thả vào vị trí bạn mong muốn

2. Thiết kế Tiêu đề

Bước 1: Để chỉnh sửa nội dung đoạn văn bản tiêu đề, bạn click đúp vào phần text để thay đổi

Bước 2: Nhấn chọn vào nội dung tiêu đề bạn mới tạo, thanh thiết kế nhanh xuất hiện

Xem hướng dẫn thiết kế, chỉnh sửa phần tử với thanh thiết kế nhanh tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?