Theo dõi, đo lường Email

Mục đích

Email trong aiMarketing tích hợp tính năng đo lường các chỉ số quan trọng, theo dõi hiệu quả thực hiện email marketing từ đó điều chỉnh để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi và lên kế hoạch cho những chiến dịch tiếp theo.

Hướng dẫn thực hiện

1. Xem nhanh các chỉ số tại màn hình danh sách email

Sau khi đăng nhập ứng dụng aiMarketing, bạn chọn danh mục Email. Tại đây bạn có thể theo dõi nhanh những thông tin quan trọng như:

 • Trạng thái email: trạng thái email xuất hiện ngay dưới tên email, bao gồm email Đã gửi, Chưa gửi, Đang gửi, Hẹn lịch gửi, Lên lịch gửi thất bại, Gửi thất bại, Đã xuất bản, Chưa xuất bản
 • Người mở: tổng số người mở email, được tính bằng lần mở đầu tiên
 • Người Click: tổng số người click vào nút kêu gọi hành động hoặc liên kết trong email gửi đi
 • Trả lại: tỷ lệ số email bị trả về do địa chỉ mail nhận không hợp lệ hoặc sự cố tạm thời với email hợp lệ
 • Đánh giá: đánh giá tổng quan email, xem chi tiết tại đây

2. Thông tin tổng quan

Tại màn hình danh sách email đã tạo, bạn click chọn vào email mà bạn muốn theo dõi.

 • Xem thông tin chung của email

Tại đây, bạn có thể xem 1 số thông tin chung của email như: nội dung email, tạo email, sửa email

Thông tin gửi bao gồm: Tên người gửi, email gửi, chủ đề email,…

 • Thống kê các chỉ số

Số liệu Đã gửi đi: tỷ lệ email Đã gửi đi/ Số email dự kiến gửi đi. Báo cáo email tự động sẽ không hiện thị chỉ số này.
Đã gửi đi: Liên hệ có email thỏa mãn điều kiện gửi đi, không bao gồm các liên hệ Không gửi đi. Trường hợp người dùng chọn 1 nhóm liên hệ gửi đi, sau đấy chọn thêm liên hệ bị trùng với liên hệ đã có trong nhóm thì vẫn tính là 1 liên hệ.
Dự kiến gửi: Liên hệ có đủ điều kiện gửi đi, được aiMarketing gửi sang AWS. Số liên hệ này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng số liên hệ hiển thị trên màn hình lọc email trước khi gửi đi
Tìm hiểu thêm về nguyên tắc, điều kiện lọc email trước khi gửi email tại đây

Đã nhận: Danh sách người nhận được email

Người mở: Những người nhận đã mở email, tuy nhiên không có gì đảm bảo là họ đọc hay liếc qua hay chỉ đơn giản là mở

Người click: Những người đã mở email và click vào link bất kỳ trong email ngoại trừ liên kết Hủy đăng ký

Hủy đăng ký: Số lượng người nhận đã từ chối email của bạn bằng cách nhấn Hủy đăng ký. Những liên hệ này sẽ được loại bỏ khi gửi các email trong tương lai

– Đánh dấu spam: Số liên hệ đã nhận được email nhưng đánh dấu email đó là spam. Những liên hệ này được loại bỏ khi gửi các email trong tương lai

– Đang xử lý: Các email đang trong quá trình gửi, có thể do được ghi nhận là trả lại tạm thời và được hệ thống gửi lại trong một thời gian nhất định. Hết thời gian gửi, những email đang gửi lại sau khi hết thời gian gửi có thể thuộc 1 trong 2 trường hợp: Đã gửi hoặc Trả lại

Trả lại: Email bị trả lại bởi nhà cung cấp dịch vụ gửi email, bao gồm hard bounce và soft bounce. Những email hard bounce sẽ được ghi nhận vào bộ lọc email Không tồn tại tại lần gửi email sau (nếu có)

Không gửi đi: Số lượng liên hệ không nhận được email do email không tồn tại, trước đó đã trả lại, hủy đăng ký, đánh dấu spam, trùng tên miền, cánh báo spam hoặc không gửi đi do mức độ tương tác thấp, tần suất gửi cao.

Hover vào vòng tròn bên cạnh tên chỉ số để xem đánh giá hiệu quả của chỉ số đó, xem chi tiết tại đây

 • Đối với email tự động

Đối với email tự động, bạn có thể xem thêm các thông tin về danh sách Workflow sử dụng email

Lọc báo cáo theo Workflow và theo thời gian: trường hợp bạn sử dụng 1 email cho nhiều Workflow, bạn có thể theo dõi hiệu quả của email trong từ Workflow một cách đơn giản và nhanh chóng theo khoảng thời gian đã chọn

3. Chi tiết các chỉ số

Lần lượt vào các tab hoặc nhấn chọn Chi tiết để xem thống kê chi tiết từng chỉ số

 • Gửi thành công

Tại tab gửi thành công, bạn có thể theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Biểu đồ về tỷ lệ Gửi thành công/ Đã gửi
– Danh sách các liên hệ Gửi thành công.
– Click vào nút bấm Chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động của liên hệ

 • Người mở

Tab Người mở cho phép bạn theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Biểu đồ thống kê lượt mở mail theo thời gian
– Danh sách người mở email
– Click vào nút bấm Chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động của liên hệ

 • Người click

Tab Người click cho phép bạn theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Danh sách liên kết có trong email: bao gồm các thông tin lượt người mở, người click, tỷ lệ click tương ứng đối với từng liên kết.
– Nhấn chọn vào nút Chi tiết để theo dõi danh sách từng liên hệ đã click vào link và biểu đồ thống kê lượt click

 • Trả lại

Tab Trả lại cho phép bạn theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Biểu đồ thống kê tỷ lệ Trả lại/ Đã gửi
– Danh sách email trả lại, lý do email bị trả lại của từng liên hệ
– Click vào nút bấm Chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động của liên hệ

 • Hủy đăng ký

Tab Hủy đăng ký cho phép bạn theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Biểu đồ thống kê tỷ lệ Hủy đăng ký/ Gửi thành công
– Danh sách liên hệ Hủy đăng ký nhận email.
– Click vào nút bấm Chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động của liên hệ

 • Đánh dấu spam

Tab Đánh dấu spam cho phép bạn theo dõi chỉ số về:
– Thống kê số liên hệ Đã đánh dấu spam/ Gửi thành công
– Danh sách liên hệ đánh dấu email này là spam
– Theo dõi chi tiết lịch sử hoạt động của liên hệ

 • Không gửi đi

Tab Không gửi đi cho phép bạn theo dõi chi tiết về chỉ số:
– Biểu đồ thống kê tỷ lệ Không gửi đi/ Đã gửi
– Danh sách Liên hệ không gửi đi được: trong đó với mỗi liên hệ không gửi đi sẽ có thông tin Lý do không gửi đi và Số lần. Xem chi tiết về các Lý di không gửi đi tại đây
. Click vào nút bấm Chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động của liên hệ

4. Tạo nhóm liên hệ, Xuất khẩu

Với mỗi danh sách liên hệ gửi thành công, mở email, click vào link trong email, trả lại, hủy đăng ký, không gửi đi bạn có thể Thêm vào nhóm liên hệXuất khẩu danh sách này dưới dạng file excel bằng các nút chức năng được gắn trên mỗi danh sách.

Bài viết này hữu ích chứ?