1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
  3. Quản lý liên hệ
  4. Tracking user – Theo dõi hoạt động liên hệ trên các website khác

Tracking user – Theo dõi hoạt động liên hệ trên các website khác

1. Mục đích

Trong quá trình tiếp thị, chăm sóc, bộ phận marketing mong muốn có thể theo dõi các hoạt động của liên hệ trên các trang website mà họ phụ trách nhằm đánh giá được mức độ tiềm năng và mối quan tâm của liên hệ từ đó đưa ra các chiến lược chăm sóc phù hợp, đúng với nhu cầu của khách hàng.

Ngoài việc theo dõi hoạt động của liên hệ trên các trang landing page, email, form,… aiMarketing còn cung cấp công cụ cho phép người dùng tracking user trên các website mà họ phụ trách.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1:

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMarketing, bạn vào danh mục Thiết lập, tại đây bạn chọn menu Quản lý mã nhúng. Màn hình quản lý mã nhúng xuất hiện, bạn click vào nút Sao chép

Bước 2:

Sau khi nhấn chọn Sao chép, màn hình thông báo sao chép mã nhúng thành công. Bạn dán mã nhúng vừa sao chép vào mã nguồn ngay trước thẻ </body> của website mà bạn muốn theo dõi.

Khi đó, các liên hệ trên aiMarketing khi truy cập vào website có gắn mã nhúng này sẽ được theo dõi và ghi nhận hoạt động.

Bước 3:

Bạn có thể tìm những liên hệ đã truy cập vào các website đó bằng cách sử dụng bộ lọc nâng cao. Bạn vào bộ lọc nâng cao, tìm điều kiện lọc Xem trang. Tại đây bạn chọn những website bạn muốn kiểm tra. Khi đó hệ thống sẽ trả về những liên hệ có truy cập vào website tương ứng mà bạn đã chọn.

Bước 4:

Bạn có thể vào màn hình chi tiết để theo dõi lịch sử hoạt động, chi tiết thông tin truy cập của từng liên hệ

Xem hướng dẫn xem lịch sử hoạt động liên hệ tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?