Cài đặt gửi Email

Mục đích

Cài đặt gửi email cho phép người dùng lựa chọn các chế độ gửi mail.

Với aiMarketing, bạn có thể gửi thử để xem trước giao diện email trước khi quyết định gửi đi, lưu trữ để sử dụng cho lần sau, gửi ngay hoặc lên lịch gửi

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi thiết kếthiết lập các thông tin người gửi người nhận cho email của bạn, tại góc trái màn hình lần lượt chọn vào các công cụ để cài đặt gửi.

1. Email thường

Với Email thường bạn có thể Gửi thử, Lưu và đóng, Lưu vào bộ sưu tập, Gửi ngay, Lên lịch gửi

  • Gửi thử: Cho phép bạn kiểm tra và xem trước email bạn đã gửi đi. Tại đây bạn nhập địa chỉ email bạn muốn nhận thông báo. Các email cách nhau bằng cách gõ Enter. Bạn được phép nhập tối đa 5 email cho 1 lần gửi thử.

  • Lưu: Tại đây bạn có thể Lưu vào bộ sưu tập hoặc Lưu và đóng
    Lưu vào bộ sưu tập: cho phép bạn sử dụng cho những lần thiết kế sau, đối với email được lưu vào bộ sưu tập bạn có thể sử dụng chúng trong workflow.

  • Gửi email

Gửi ngay: Gửi email ngay lúc bấm nút


Lên lịch gửi: Cài đặt thời gian gửi mail hợp lý để tăng hiệu quả gửi email

Để hủy lên lịch gửi, bạn chọn Hủy đặt lịch

2. Email tự động

Với Email tự động bạn có thể: Gửi thử, Lưu vào bộ sưu tập, Lưu và đóng tương tự email thường

Ngoài ra với email tự động bạn có thể Xuất bản email, chỉ những email đã xuất bản mới được sử dụng trong Workflow

Để cập nhật nội dung cho email tự động, tại màn hình danh sách email bạn nhấn Sửa. Sau khi chỉnh sửa nội dung cho email xong, bạn nhấn Cập nhật.
Nội dung email đã được cập nhật thành công.

Bài viết này hữu ích chứ?