Quản lý danh sách liên hệ

Mục đích

Với aiMarketing bạn có thể quản lý liên hệ dễ dàng bằng các công cụ như tìm kiếm liên hệ, chuyển liên hệ sang AMIS Bán hàng, xem chi tiết liên hệ, thêm liên hệ vào nhóm, xóa liên hệ,…

Hướng dẫn thực hiện

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng aiMaketing, bạn vào danh mục liên hệ, màn hình hiển thị danh sách liên hệ

1. Thiết lập trường thông tin hiển thị

Danh sách liên hệ bao gồm các thông tin của liên hệ được ghi nhận tại các thuộc tính như Họ và tên, Email, Giai đoạn,…
Xem hướng dẫn quản lý thuộc tính tại đây
Xem danh sách thuộc tính mặc định của hệ thống tại đây

Bạn có thể thiết lập hiển thị các thông tin tại màn hình danh sách liên hệ như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Thiết lập bảng phía góc phải màn hình.
Di chuyển các thuộc tính để sắp xếp thứ tự hiển thị của thuộc tính

Bước 2: Màn hình thiết lập bảng xuất hiện, tại đây bạn chọn thông tin muốn hiển thị tại màn hình danh sách, kéo thả để sắp xếp vị trí và nhấn Lưu

2. Tìm kiếm liên hệ và phân loại liên hệ

  • Tìm kiếm theo Từ khóa: cho phép tìm kiếm theo thông tin tên/ số điện thoại/ email của liên hệ để tìm kiếm liên hệ
  • Tìm kiếm theo Nguồn lấy dữ liệu: tại đây bạn có thể lọc liên hệ được tạo từ Nhập khẩu, Form hoặc Tạo thủ công
  • Tìm kiếm theo Giai đoạn: cho phép bạn lọc liên hệ theo các Giai đoạn Lead, MQL, SQL, Customer, Loyal Customer, Unsubscribed, Disqualified
  • Tìm kiếm với Bộ lọc nâng cao: cho phép bạn kết hợp nhiều điều kiện để tfm được đúng đối tượng

3. Thao tác nhanh với liên hệ

Chọn liên hệ mà bạn muốn thao tác, nhấn chọn vào biểu tượng dấu ba chấm, các công cụ thao tác với liên hệ xuất hiện, bạn chọn lần lượt vào các công để tiến hành thao tác với liên hệ bao gồm:

  • Chuyển sang AMIS CRM: cho phép bạn chuyển liên hệ sau khi đã kết nối với CRM
    Xem hướng dẫn chi tiết chuyển liên hệ sang AMIS CRM tại đây
  • Chi tiết: chuyển sang màn hình chi tiết liên hệ cho phép bạn theo dõi thông tin chi tiết của liên hệ, lịch sử tương tác, thông kê nguồn thu thập,…
  • Thêm vào nhóm liên hệ: thêm liên hệ vào nhóm liên hệ có những thuộc tính chung để thuận tiện cho các bước marketing
  • Xóa liên hệ: xóa những liên hệ sai thông tin hoăc không cần thiết

4. Thao tác với nhiều liên hệ

aiMarketing cho phép bạn thao tác với nhiều liên hệ một lúc.

Tích chọn tất cả hoặc các liên hệ mà bạn muốn thao tác. Màn hình hiển thị các công cụ cho phép bạn

Chuyển sang AMIS CRM: chuyển các liên hệ đã chọn sang AMIS CRM

Thêm vào nhóm liên hệ: thêm các liên hệ đã chọn vào nhóm liên hệ đã tạo

Xuất khẩu: xuất thông tin các liên hệ đã chọn thành file excel

Xóa: xóa các liên hệ đã chọn

Click lần lượt vào từng công cụ để thao tác

Bài viết này hữu ích chứ?