Sử dụng thuộc tính giai đoạn của liên hệ

Mục đích

Giai đoạn vòng đời của liên hệ là quá trình chuyển liên hệ từ một người chưa biết gì về doanh nghiệp trở thành khách hàng thân thiết. Sử dụng thuộc tính giai đoạn cho phép marketer xác định liên hệ đang ở đâu trong vòng đời từ đó hiểu rõ khách hàng tiềm năng, đưa ra chiến lược chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn.

Hướng dẫn thực hiện

Các giá trị mặc định của thuộc tính Giai đoạn bao gồm:

  • Lead: liên hệ có tương tác với doanh nghiệp thông qua việc submit form, xem trang Landing page, click CTA, mở email, click vào link trong email,…Giai đoạn này được hệ thống tự động set khi liên hệ có phát sinh các tương tác hoặc được người dùng chuyển giai đoạn thủ công
  • MQL: liên hệ tiềm năng và đủ điều kiện để bán hàng. Giai đoạn này được hệ thống tự động set khi liên hệ được chuyển sang Ao cơ hội trên phần mềm AMIS aiMarketing hoặc được người dùng chuyển giai đoạn thủ công. (xem hướng dẫn kết nối với AMIS CRM tại đây)
  • SQL: liên hệ có phát sinh cơ hội bán hàng. Giai đoạn này đươc hệ thống tự động set khi liên hệ được chuyển lên Cơ hội trên phần mềm AMIS CRM hoặc được người dùng chuyển giai đoạn thủ công.
  • Customer: liên hệ đã phát sinh doanh số và được kế toán ghi sổ. Giai đoạn này được hệ thống tự set khi liên hệ ghi nhận phát sinh doanh số và được ghi sổ trên phần mềm AMIS CRM hoặc được người dùng chuyển giai đoạn thủ công.
  • Loyal customer: khách hàng thân thiết, ghi nhận nhiều hơn 1 lần phát sinh doanh số. Giai đoạn này được hệ thống tự set khi liên hệ ghi nhận nhiều hơn 1 lần phát sinh doanh số trên phần mềm AMIS CRM hoặc được người dùng chuyển giai đoạn thủ công.
  • Unsubscribed: liên hệ đã hủy đăng ký nhận tin từ doanh nghiệp hoặc đánh dấu là spam,…Giai đoạn này được người dùng chuyển giai đoạn thủ công.
  • Disqualified: liên hệ có tài khoản email hoặc số điện thoại không tồn tại, tài khoàn test,…Giai đoạn này được người dùng chuyển giai đoạn thủ công.

Lưu ý: Bạn có thể ghi nhận và chuyển đổi giai đoạn của liên hệ hình thức nhập khẩu, tạo mới và tại màn hình Chi tiết liên hệ

Bài viết này hữu ích chứ?